Uitnodiging algemene jaarvergadering

wo-21-okt-15

Datum: donderdag 29 oktober 2015
Aanvang: 20.30 uur
Plaats: Kantine van het sportpark “De Rijsbos”

Agenda:

1 Opening
2 Notulen vorige jaarvergadering
3 Financieel verslag seizoen 2014/2015
4 Bestuursverkiezing
5 Aftredend en niet herkiesbaar is Bennie Arts
6 Huldiging Jubilarissen
7 Vaststelling contributie
8 Clubman of clubvrouw seizoen 2014-2015
9 Mededelingen
10 Rondvraag
11 Sluiting

Ouders mogen jeugdleden vertegenwoordigen.
Afmelden kunt u bij alle bestuursleden.

© Copyright MOSA 14