Uitnodiging voor de algemene jaarvergadering

Logo MOSA Nieuws
wo-03-okt-18

Datum: donderdag 25 oktober 2018
Aanvang: 20.30 uur
Plaats: Kantine van het sportpark “De Rijsbos”

Agenda:
1 Opening
2 Notulen vorige jaarvergadering
3 Financieel verslag seizoen 2017/2018
4 Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn: Bert van de Burgt, Nick van de Helm en Jan Schoonenberg
Aftredend en niet herkiesbaar is Joop van Rossem
Door het bestuur wordt voorgedragen als opvolgster Liduina Vloet-Dissel
5 Huldiging Jubilarissen
6 Vaststelling contributie
7 Clubman of clubvrouw seizoen 2017-2018
8 Mededelingen
9 Rondvraag
10 Sluiting

Ouders mogen jeugdleden vertegenwoordigen.
Afmelden kunt u bij alle bestuursleden.

© Copyright MOSA 14