De AED en ik!

di-28-nov-17

Wekelijks kunnen we in het dorpsjournaal lezen waar de AED’s in ons dorp hangen. Het nut dat deze apparaten kunnen hebben, zal wellicht door iedereen onderkend worden. We verkeren in Oijen in de gelukkige situatie dat we nog geen gebruik van ze hebben hoeven maken. Gelukkig maar. Mogelijk dat juist hierdoor net te weinig stilgestaan wordt bij wat deze apparatuur zou kunnen betekenen bij een calamiteit in onze naaste omgeving. Of anders gezegd: Wat kan ik doen bij een hartstilstand van iemand ?

Het antwoord:  Het noodnummer 112 bellen en zo mogelijk beginnen met reanimeren.  Maar ook het gebruik van een AED kan levensreddend zijn. Daarom is het van belang dat er genoeg mensen zijn die vertrouwd zijn met reanimatie en bediening van AED. Zij kunnen zich dan beschikbaar stellen om op zelf aan te geven tijdstippen opgeroepen te worden voor hulpverlening Een aantal inwoners heeft zich recent of al langer geleden hiervoor aangemeld.  Daarvoor past uiteraard dank.  Echter, niet iedereen is 24 uren per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar of oproepbaar.  Om die reden is het echt gewenst dat in Oijen een uitbreiding komt van het aantal mensen dat zich voor deze mooie taak wil inzetten.  En denk daarbij niet te snel ”ik ben te jong of te oud daarvoor”. In samenwerking met de EHBO vereniging afd. Lith wil de stichting die verantwoordelijk is voor de AED’s in de voormalige gemeente Lith weer een nieuwe cursus opzetten voor reanimatie en AED-bediening. Deze cursus omvat 2 avonden van telkens 2 lesuren. De precieze datums en tijdstippen evenals de plek waar de cursus zal worden gegeven, zullen ( bij voldoende deelnemers) later bekend gemaakt worden. De kosten van de gehele cursus bedragen 30 Euro. (Leden van MOSA die willen deelnemen krijgen via hun club een reductie van 50 %. )

Mensen die al een hulpverleningscursus gevolgd hebben, bijvoorbeeld via het bedrijf waar ze werkzaam zijn, kunnen zich zelf rechtstreeks aanmelden bij de site van ”Hartslag Nu” (= de landelijke organisatie die aanstuurt in bedoelde noodsituaties). Van harte aanbevolen ! Voor verdere inlichtingen en aanmelden voor de cursus kun je terecht bij:
Peter van Tilburg,  tel:  492697 en Bert van den Bosch tel 492384.
I.v.m. planning graag opgeven voor 8 december. 

P.S.  Met een aantal mensen die al eerder deze cursus hebben gevolgd en te kennen hebben gegeven graag aan een herhalingsavond te willen deelnemen, wordt daarover apart contact opgenomen.

© Copyright MOSA 14