Uitnodiging voor de algemene jaarvergadering 2017

do-05-okt-17

Uitnodiging voor de algemene jaarvergadering 2017 van de Macharense Oijense Sport Alliantie (MOSA’14)

Datum: donderdag 26 oktober 2017
Aanvang: 20.30 uur
Plaats: Kantine van het sportpark “De Rijsbos”

    Agenda:
1 Opening
2 Notulen vorige jaarvergadering
3 Financieel verslag seizoen 2016/2017
4 Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn: Antoon van Wolferen, Joop van Rossem en Jan Megens
5 Huldiging Jubilarissen
6 Vaststelling contributie
7 Clubman of clubvrouw seizoen 2016-2017
8 Mededelingen
9 Rondvraag
10 Sluiting

Ouders mogen jeugdleden vertegenwoordigen.
Afmelden kunt u bij alle bestuursleden.

© Copyright MOSA 14