Jaarvegadering 2016

wo-05-okt-16

Datum: donderdag 17 november 2016
Aanvang: 20.30 uur
Plaats: Kantine sportpark “De Rijsbos”

Agenda:
1 Opening
2 Notulen vorige jaarvergadering
3 Financieel verslag seizoen 2015/2016
4 Bestuursverkiezing
    Aftredend en herkiesbaar zijn: Hans Jansen, Ko van Lith en
    Angelie Remmits-Willems
5 Huldiging Jubilarissen
6 Vaststelling contributie
7 Clubman of clubvrouw seizoen 2015-2016
8 Mededelingen
9 Rondvraag
10 Sluiting

Ouders mogen jeugdleden vertegenwoordigen.
Afmelden kunt u bij alle bestuursleden.

© Copyright MOSA 14